• Træne dig i at forløse en større del af dit samlede potentiale, så du dermed bliver en dygtigere og en mere helstøbt leder der skaber endnu bedre resultater.
  • Forstå egen, kollegaers og medarbejderes adfærd og understøtte den nødvendige udvikling af de relationelle kompetencer i samspillet.
  • Styrke din evne til at skabe følgeskab, motivere og udvikle dine medarbejdere ved at forløse deres potentiale.
  • Fordybe din selvindsigt, styrke din lederrolle forståelse og udvikle din autentisitet som leder.
  • Træne dig i at være nuværende til stede og at hvile i dig selv og dit lederskab.

Deltager udtalelser

Hvis du vil blive klogere på, hvordan du flytter dine medarbejdere, så melder du dig på den neuroaffektive lederuddannelse - det vil ændre dit fokus for altid! Underviserne er fantastiske!Annie Brøndum, leder klub Roskilde Nord, Jyllinge.
”Ledelse, der giver mening” burde kurset hedde. Det er en helt anden måde at tænke ledelse på, som giver et dybere kendskab til sig selv og egne handlemønstre. Og som også udvikler evnen til at kunne mentalisere og reflektere over lederskabet og relationen til andre mennesker. Det har været et fantastisk forløb, og udover, at jeg er vokset som leder, har det også været en personlig rejse.Anne Bosse, Dagplejeleder i Næstved kommune.
Uddannelsen er meget velstruktureret, og finder en meget god balance mellem det praktiske og teoretiske. Og så er underviserne fremragende!Henrik Liv Møller, Afdelingsleder, Dansk Flygtningehjælp, Intregrationsnet.
Det er en stærk uddannelse for udvikling af ledelse. Uddannelsen har et klart menneskeligt fundament, som samtidig vil være med til at skabe resultater i den daglige ledelse af medarbejderne. Undervisningen var dynamisk og inspirerende.Erik Haarbo Andersen, leder i Grundfos Holding A/S.
Den neuroaffektive uddannelse er ”the missing link” mellem organisation og resultater. Uddannelsen sætter fokus på, hvordan den velfungerende leder kan skabe mødeøjeblikke med sine medarbejdere, så de bliver i stand til at udvikle sig - til glæde for sig selv og deres arbejdsplads. Det er et rigtigt godt kursus, som rykkede både personligt og fagligt.Jens Bjørn-Albertsen, Erhvervspolitisk konsulent, Vejle kommune.
For første gang i 42 år er jeg kommet i kontakt med mig selv på en måde, der giver mig mulighed for at udvikle mig til et mere fuldstændigt menneske, kollega og en bedre leder.Jens Jacob Nørtved Bork, Danmarks Miljøportal (nyt job).
På kurset i neuroaffektiv ledelse bliver du klogere på dig selv som leder og som menneske, og du får brugbare redskaber til dit fremtidige arbejde. Der har været en super vekselvirkning mellem teori og praksis, og underviserne supplerer hinanden meget flot.Jeppe Mikkelsen, Forstander Nøvlingskov Efterskole, Vildbjerg.
Vil du lære dig selv bedre at kende, er dette den perfekte uddannelse. Vil du også lære mere om mødet mellem mennesker, og hvordan du som leder kan skabe forandring i dit arbejde med mennesker, så skal du ikke vente et sekund mere. Meld dig med det samme! Underviserne har været de mest nærværende, jeg har oplevet. De supplerer hinanden sindssygt godt.Lisbeth Nissen Sørensen, Pædagogisk leder, Klub Roskilde vest, Roskilde.
Har du lyst til at blive klogere på dig selv i din ledelsesgerning, så er denne uddannelse et must. Det er en meget givende og bevægende uddannelse, som giver rig mulighed for personlig og faglig udvikling. Pædagogikken har været super god, og med et flot samarbejde mellem underviserne.Susanne Hansen, Dagplejekonsulent, i Næstved kommune.
Der er evidens for, at den neuroaffektive forståelse kan ændre måden at lede andre mennesker på. Det her er en uddannelse, der forbinder de relationelle teorier med den praktiske ledelse af mennesker - på bedste måde.Rikke Bjørn, Privat praktiserende psykoterapeut MPF.
De sidste brikker faldt på plads, med Neuroaffektiv ledelse. En uddannelse alle ledere ville have gavn af både i forhold til det personlige, faglige og personalemæssige lederskab. Ledelse der giver mening med hjerne og hjerte. Elise og Peter komplimenterer hinanden på en storartet måde.Tina Gregersen, Leder af tilbud for børn og unge, Esbjerg kommune.
Jeg har sat stor pris på – og er blevet inspireret af – vekselvirkningen mellem teori og praksis. Deres ”don’t tell it – show it” tilgang, eller måske rettere ”don’t tell it – make them feel it” er læringsmæssigt meget effektiv.Thomas K. Olesen, leder i Novo Nordisk A/S
Uddannelsen har givet mig en ekstra dimension til min værktøjskasse, som jeg er overbevist om, at jeg i min daglige ledergerning kan have stor gavn af. Mine medarbejdere har allerede bemærket: ”du er en anden leder nu”. Jeg har haft stor gavn af uddannelsen og mine personlige kvalifikationer som leder og menneske, har fået et enormt løft. Min rygrad er blevet dobbelt så tyk og 20 cm. længere.Allan Christiansen, leder i Haderslev Kommune

 


For mere information

Ved spørgsmål eller hvis du har brug for at aftale et møde med os, ring til Elise Brøchner på telefon +45 27 13 13 30 eller e-mail elise@autentisklederskab.dk

Tilmelding til uddannelsen

Tilmelding snarest mulig, da holdet fyldes op løbende – dog senest 20. august 2018 til sekretær Tina Duelund på e-mail tina@neuroaffektivledelse.dk – eller direkte på hjemmesiden under Tilmelding.


Programmet
Programmet løber over 7 måneder og består af 5 moduler samt møder i læringsgrupper og coachingdage. Se det udførlige program her.

 

Efter endt grunduddannelse kan du tage en overbygning. Se program her.

Artikel om neuroaffektiv ledelse
Brug hjernens potentiale i dit lederskab og bliv en bedre og mere helstøbt leder.
Læs artiklen her.
Næste forløb

Overbygning på grunduddannelsen