Hvad er neuroaffektiv ledelse?

Neuroaffektiv ledelse giver nye perspektiver på lederskabet og banebrydende indspil til udvikling af det personlige lederskab, ledelse af mennesker og ledelse af teams. Og en helt ny værktøjskasse til at forløse hjernens – og hjertets potentiale i dig selv og de mennesker som du skal bevæge med dit lederskab. God ledelse, som vi forstår det, udspiller sig gennem en kombination af: 1) Det personlige lederskab – Hvordan lederen bringer sig selv og sine personlige egenskaber i spil i lederskabet 1) Lederens relationskompetencer – Lederens evne til at mærke og tage udgangspunkt i sig selv, have empati for andre og skabe et godt samspil gruppen 2) Lederens rolleforståelse – Hvordan lederen forstår sin rolle, prioriterer ledelsesindsatsen og bruger sin tid 3) Lederens værktøjskasse – Lederens værktøjer tilegnet gennem uddannelse, træning, metoder, erfaring og visdom

I programmet arbejder vi både med at styrke din evne til at bruge dig selv autentisk i lederskabet, udvikle gode relationer og skabe mødeøjeblikke, samt udvikle din rolleforståelse og din værktøjskasse. Du vil udvide din selvindsigt og din indsigt i andre mennesker, og arbejder med de konkrete ledelsesmæssige dilemmaer, du oplever i din dagligdag. Du vil blive en mere bevidst, reflekteret og bedre leder.

 

Den neuroaffektive lederuddannelse

Med den neuroaffektive forståelse får du en dybere indsigt i, hvordan vi mennesker hænger sammen, hvad der driver og motiverer os, hvordan du undgår stress, og hvordan du opnår indre ro og styrker din robusthed. Du vil udvikle din personlige ledelsesmæssige autoritet, så du både er en tydelig karavanefører og en empatisk leder. Desuden bliver du klogere på, hvordan du bedst spiller sammen med andre, hvordan du kan bevæge og motivere dine medarbejdere og hvordan du styrker din evne til mentalisering.

Neuroaffektiv ledelse baserer sig blandt andet på de neuroaffektive kompasser udviklet af Marianne Bentzen og Susan Hart. Vi har oversat kompasserne til ledelsespraksis, og de kan dermed anvendes direkte som værktøjer for både det personlige lederskab, ledelse af mennesker og ledelse af grupper.

Det er vores erfaring, at den bedste læring, fordybelse og integration sker gennem en blanding af undervisning, refleksion, dialog og øvelser. Undervisningen og øvelserne vil relatere sig til din dagligdag som leder, og vil kunne omsættes direkte i din ledelsespraksis. Vi vil bruge den smukke natur rundt om vores kursussted, træne i par og grupper, samt sikre, at du har tid til egen refleksion og integration.

 

Hvad kan du få ud af at deltage på den neuroaffektive lederuddannelse?

Dit udbytte vil selvfølgelig afhænge af dit fokus og de særlige problemstillinger, du bringer med ind i programmet. Programmet vil have fokus på at skabe bevidsthed, træne og styrke dig i din ledergerning på følgende områder:

• Blive en bedre og mere helstøbt leder, der bruger hjernen og hjertets potentiale

• Styrke din selvindsigt, din lederrolle forståelse og din autentisitet som leder

• Opnå større følgeskab fra dine medarbejderne og bedre resultater

• Håndtere udfordrende eller stressende situationer konstruktivt

• Skærpe din empati og relations kompetencer og dermed styrke dit samspil med andre

• Blive en bedre og mere effektiv teamleder

• Styrke din ledelsesmæssige autoritet og handlekraft

• Blive bedre til at motivere og flytte dine medarbejdere

• Forstå, trives med og folde dig ud i ledergerningen

 

Artikel om neuroaffektiv ledelse

Brug hjernens potentiale i dit lederskab og bliv en bedre og mere helstøbt leder. Læs artiklen her.