Neuroaffektiv lederuddannelse

Et intensivt lederudviklingsprogram, der bygger på nyeste viden om hjernens udvikling, den neuroaffektive psykologi og moderne ledelsesforståelse.

 

Få redskaber til at forløse hjernens og hjertets potentiale i dit lederskab

Kender du hjernens spilleregler? Er du opmærksom på de ubevidste mekanismer i hjernen, der skaber modvilje eller manglende motivation hos dine medarbejdere? Og kan du navigere i dine egne og medarbejdernes følelser og reaktioner?

 

På vores helt nye 12 dages uddannelse i Neuroaffektiv ledelse, kan du med indsigt i hjernens muligheder og begrænsninger, blive endnu bedre til at lede dig selv og andre – for nøglen til trivsel, motivation og gode præstationer ligger i hjernen! Hvis du lytter til hjernens signaler og forstår dens præmisser, vil du opleve en lethed i dit lederskab og en større sikkerhed i dit samspil.

 

I en konstant foranderlig verden med et stort arbejdspres, skal du ofte forholde dig til dine egne og medarbejdernes følelser. Derfor er det også vigtigt, at du bringer dine personlige kompetencer ind i dit lederskab. Det er helt afgørende, at du har en forståelse for de følelser, der er på spil i organisationen samt formår at være autentisk og regulere dine emotioner optimalt.

 

Neuroaffektiv ledelse tager afsæt i menneskets grundlæggende konstruktion, hjernens kapacitet, dens potentiale og muligheder for udvikling. Hjernen styrer både vores evne til tænkning og handlekraft, vores følelser og samspilskompetencer samt de basale selvregulerings-mekanismer. God ledelse handler i høj grad om, at du udnytter dette potentiale i dig selv og i dit samspil med medarbejdere, kollegaer og andre – og at du skaber en stærk forbindelse mellem hjerne og hjerte.

 

Uddannelsens indhold

Uddannelsen i Neuroaffektiv ledelse giver nye perspektiver på ledelse og banebrydende indspil i udvikling af dit personlige lederskab, ledelse af mennesker og ledelse af teams. Du får en helt ny værktøjskasse til at forløse hjernen og hjertets potentiale i dig selv og de mennesker, du skal lede. Formålet er at skabe visioner, relationer og mødeøjeblikke, der kan flytte dig, din afdeling, dit team, dine medarbejdere og din organisation hen imod den bedst mulige varetagelse af den fælles kerneopgave og det fælles mål.

Modulernes indhold:

Modul 1: Et dyk ind i det neuroaffektive

Modul 2: Det personlige lederskab

Modul 3: Ledelse af mennesker

Modul 4: Træning af ledelse af mennesker med udgangspunkt i konkrete ledelsesudfordringer fra deltagernes dagligdag

Modul 5: Ledelse af grupper

Modul 6: Forandringsledelse; sammenhæng og integration

 

Det er vores erfaring, at den bedste læring, fordybelse og integration sker gennem en blanding af undervisning, refleksion, dialog, øvelser og individuel coaching. Undervisningen og øvelserne relaterer sig til din dagligdag som leder, og kan omsættes direkte i din ledelsespraksis. Vi bruger den smukke natur rundt om kursusstedet, træner i par og grupper, samt sikrer, at du har tid til egen refleksion og integration.

 

Neuroaffektiv ledelse udspiller sig i en kombination af

· Det personlige lederskab – Hvordan lederen bringer sig selv og sine personlige egenskaber i spil i lederskabet

· Lederens relationskompetencer – Lederens evne til at mærke sig selv, have empati for andre og spille sammen

· Lederens rolleforståelse – Hvordan lederen forstår sin rolle, prioriterer ledelsesindsatsen og bruger sin tid

· Lederens værktøjskasse – Lederens værktøjer tilegnet gennem uddannelse, træning, metoder, erfaring og visdom

 

I programmet arbejder vi både med at styrke din evne til at udvikle gode relationer og samspil, der bevæger og forandrer dit personlige lederskab, din rolleforståelse og din værktøjskasse. Vi styrker din selvindsigt og din indsigt i andre mennesker, og arbejder med de konkrete ledelsesmæssige dilemmaer, du oplever i din dagligdag.

Med den neuroaffektive forståelse får du en dybere indsigt i, hvordan vi mennesker hænger sammen, hvad der driver og motiverer os, hvordan du undgår stress, og hvordan du opnår indre ro. Desuden bliver du klogere på, hvordan du bedst spiller sammen med andre, hvordan du bevæger og motiverer dine medarbejdere, hvordan du som leder driver vedvarende forandringer, og hvordan du styrker din evne til at mentalisere.

 

Hvad får du ud af at deltage?

· en grundig forståelse for både den sansende, følende og tænkende hjerne i ledelse

· viden om hjernens reaktioner i sociale samspil og under forandring eller pres. Du får redskaber til at blive en dygtig forandringsleder, som opnår større følgeskab fra dine medarbejdere

· dybere kendskab til dig selv og egne handlemønstre – og hvordan du spiller bedst sammen med andre

· viden om hjernens spilleregler, herunder hvordan du bliver bedre til at bevæge og motivere dine medarbejdere

· bud på, hvordan du undgår, at hjernen “går i alarm” hos dig selv og dine medarbejdere

· redskaber til at håndtere udfordrende og stressende situationer konstruktivt

· forståelse for din egen rolle i medarbejderens reaktion – og hvad dit eksempel som leder betyder for medarbejdernes hjerner, herunder hvordan du styrker din selvindsigt, din lederrolle, forståelse og autenticitet

· viden om følelser i ledelse og følelsesmæssig intelligens, herunder hvordan du bruger følelserne aktivt

· redskaber til, hvordan du bedre kan rumme følelser i dig selv og dine medarbejdere, herunder hvordan du hviler i din lederrolle

 

Uddannelsen tager udgangspunkt i hjernens logikker – og at vores adfærd og samspil er styret af tilstande i hjerne og nervesystem. Vi tager afsæt i den nyeste hjerneforskning, som også dokumenterer, at instinkter og følelser spiller en afgørende rolle for den måde, vi tænker, handler og er sammen på. Efter endt uddannelse er du blevet en bedre og mere helstøbt leder, der forstår at bruge hjernen og hjertets potentiale.

 

Underviser

Peter Kofoed, konsulent og psykoterapeut. Peter Kofoed har specialiseret sig i neuroaffektiv psykologi- og ledelse. Han har i mange år haft sin egen praksis og været supervisor for offentlige og private organisationer. Peter Kofoed coacher løbende ledere og ledergrupper. Han har desuden ledet uddannelser i psykoterapi, supervision og procesledelse.

Peter Kofoed ledsages på enkelte moduler af psykoterapeut Michael Gad. Michael Gad har i 15 år været supervisor for personale og ledere fra daginstitutionsområdet og i psykiatrien. Han er konsulent i det private og i det offentlige i.f.t. ledelses- og organisationsudvikling med særligt fokus på gruppeprocesser, teamudvikling og et nærende gruppeliv.